Training in Bali…

What we do…

EIn kurzer Einblick ins Wudang Taiji Quan ( Tai Chi Chuan ), Baji Quan, Sanda (KIckboxen), Kindertraining…

3 Winds

Ein kurzer Einblick ins LiangYi (TaiYI) , Xuan Shen Baguazhang und Longstyle BajiQuan…

BaguaZhang

YinYang Bagua Zhang von Sachiko Okitsu…